W każdy czwartek w klubie Billboard odbywają się turnieje snookerowe na sześciu czerwonych. Każdy może spróbować swoich sił, bez względu na poziom zaawansowania.

Startujemy o godz. 19.00, a do godziny 18.30 przyjmujemy zgłoszenia, obowiązkowo telefoniczne pod numerem telefonu: +48 (22) 225 33 51. Rozgrzewka od godz. 18.30.

O ewentualnym spóźnieniu prosimy informować.
W zależności od liczby uczestników system grupowy (do 12 osób) lub drabinka 2KO (powyżej 12 osób).

Turniej rozgrywany jest na sześciu czerowonych.  W tej odmianie nie można stawiać snookera za bilą zagrywaną. W przypadku braku wyjścia ze snookera zamiast chybienia przeciwnik ma białą z ręki - zasada ta obowiązuje dopóki czerowne są na stole. Gdy zostają bile kolorowe to w przypadku braku wyjścia ze snookera biała bila zostaje w miejscu zatrzymania. Gdy zawodnik potrzebuje snookera i ustawi go, a przeciwnik z niego nie wyjdzie biała bila zostaje w miejscu zatrzymania. 


Wpisowe wynosi 35 zł.
Nagrody w pojedynczym turnieju:
I miejsce: 60% połowy sumy wpisowego
II miejsce: 30% połowy sumy wpisowego
III miejsce: 10% połowy sumy wpisowego

Zapraszamy serdecznie!